Super MAMAUncategorized

OBAVEZNO OBRATITI PAŽNJU: Znate li šta znače oni mali brojevi na naljepnicama na voću?

Kada kupujete voće  koje je uvezeno, obavezno pogledajte brojke na naljepnici.

Ako se ta brojka sastoji od četiri znamenke koje počinju brojevima 3 ili 4, to znači da je voć́e uzgajano po poljoprivrednim pravilima koja su važila u drugoj polovini dvadesetog stoljeća, a to, pak, znači da postoje velike šanse da je proizvođač koristio umjetna gnojiva. Primjerice, tako uzgojene banane označene su brojkom 4011, a limuni 4033.

Ako voće koje namjeravate kupiti na naljepnici ima pet brojeva od kojih je prvi 8,  riječ je o genetski modificiranom proizvodu. Primjerice, GMO banane na sebi imaju brojku 84011.

Ukoliko je na voću naljepnica pet brojeva, a prvi je 9, riječ je o zdravom, organskom proizvodu, uzgojenom bez gnojiva i pesticida. Organski uzgojene banane, primjerice, nose oznaku 94011, piše Healthy Food.