Život i stil

Kako učenje stranih jezika utječe na dječiji mozak

Djeci koja govore dva jezika mozak je aktivniji, što dovodi do značajne kognitivne prednosti u odnosu na vršnjake koji govore samo maternji jezik.

Osim što pozitivno utječe na mozak zdravih ljudi, bilingvizam utječe povoljno i na osobe koje pate od neke neurološke patologije, kao što je na primjer Alchajmerova bolest.

Prema studiji doktorantkinje Univerziteta u Gentu (Belgija) Evi Vumans, koja je uključila 54 djece predškolskog uzrasta koje je podjelila u dvije grupe, dokazan je pozitivan efekat učenja stranog jezika. Naime, ona je djecu istog nivoa inteligencije i lingvističkog razvoja podjelila na dvije grupe od kojih je jedna pohađala nastavu na dva jezika (francuski i nizozemski), dok je druga imala nastavu samo na maternjem.

Poslije godinu ovakvog režima, doktorantkinja je uporedila testove inteligencije djece iz obje grupe, čime je dokazala da su bolji rezultati djece koja su pohađala nastavu na dva jezika.

Izvor:faktor.ba