Podstaknite razvoj mozga kod svog mališana

Jedna od najpopularnijih stvari na svijetu, centar interesovanja i zabave za vaše dijete je LOPTA. Pored toga što opušta i izgleda pomalo kao naivna aktivnost, ali vrijednost onoga što ona sa sobom nosi je neizmjerna.

Svaki put kada dijete kotrlja ili šutira loptu stiče veoma važne vještine učenja i razvoja. Tada dijete savladava prepreke, rješava probleme i novonastale situacije, pospješuje komunikaciju i usklađuje koordinaciju pokreta.

Svakodnevno korištenje lopte djeci omogućava razvoj motorike, stabilnosti i koordinacije.

Pružite djetetu zadovoljstvo, upustite se u taj svijet dječijeg pogleda na život i pružite mu podršku.

Kotrljajte se, bacajte loptu jedni drugima, usavršavajte hvatanje koje je veoma važno, pokrećite vještine šutiranja i svaki njegov uspjeh neizostavno pohvalite i dajte mu do znanja da je uspjelo.

Svi vole uspjeti, a za djecu je to posebno zadovoljstvo.